A kollégium névadója Bocskai István Fejedelem és Vác

Az alábbi írás a kollégiumi logo tervezési pályázathoz nyújthat segítséget, inspirációt.

A kollégium névadója Bocskai István fejedelem.
Vác, illetve Kisvác városrész történetében is szerepe volt Bocskai 1605-ös látogatásának.

Kisvác kialakulása
Kisvác létrejötte szorosan összefügg a reformáció magyarországi
elterjedésével. Már 1539-ből van adat a váci gyülekezet
létezéséről, melynek 1546-ban a wittenbergi egyetemen felszentelt
Bogdásai András lett a lelkésze. A megszálló törökök
vallásilag türelmesek voltak mindaddig, amíg a kivetett adókat
megkapták, ezért az itteni reformátusokat különösebben nem
háborgatták. A római katolikus lakosság azonban - püspökeit
követve - részben itt hagyta a várost, részben maga is protestánssá
vált, így a használaton kívüli Szent Mihály templomot is
a reformátusok vették birtokukba. Itt tartott gyűlést 1605-ben
a Vácra látogató Bocskai fejedelem, akit a nagy tudású Foktövi
János református szuperintendens fogadott. (Ez volt a protestáns
püspök régi neve, de hatásköre inkább csak esperesi volt.)
Ennek a látogatásnak az emlékére 1928-ban egy kisváci utcát,
2005-ben pedig az Iskolacentrum terét - ahol egy református
szakközépiskola is áll - nevezték el Bocskairól.

Tovább olvasható Ujvári István tanár úr Karácsonyi levél öregdiákjaimnak és más barátaimnak című kiváló írásában.

A kollégium névadója Bocskai István fejedelem.