Felvételi tájékoztató

Felvételi lehetőség

Kollégiumunkba elsősorban a Váci Szakképzési Centrumhoz tartozó középiskolák tanulói nyerhetnek felvételt a törvényben meghatározott maximális csoportlétszám erejéig.
Amennyiben marad férőhelyünk, a város többi középiskolájából is felveszünk diákokat.

A Váci szakképzési Centrum tagintézményei:

1. A Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma
2. A Váci Szakképzési Centrum Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
3. A Váci Szakképzési Centrum I.Géza Király Közgazdasági Szakgimnáziuma
4. A Váci Szakképzési Centrum Selye János Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája.

 

A kollégiumi jogviszony egy tanévre szól (Nkt.52.§), ezért az igényt évente meg kell újítani.

Évközi felvételre indokolt esetben, szabad kapacitás birtokában van lehetőség.
A kollégium lakói megújító kérelmüket május 1-től június 15-ig adhatják le csoportvezetőjüknek. Először jelentkezőknek a jelentkezés az iskolai beiratkozások napjától folyamatos.

A tanulók kollégiumba történő felvételéről a nevelőtestület és a kollégiumigazgató dönt.
A döntésről a jelentkező határozatban értesül.

A kollégiumi tagság megszűnik:

-  az alsóbb gimnáziumi évfolyamok számára az utolsó tanítási  napon,
- érettségiző évfolyamok számára az utolsó szóbeli érettségi vizsga végeztével,
- szakképző évfolyamok számára a szakmai gyakorlat utolsó napján,
- a tanulói jogviszony megszűnésekor azonnal,
- ha a szülő lemond az elhelyezési igényéről. 
Lemondási szándékot a megfelelően kitöltött formanyomtatványon kell jelezni.