Koronavírus

A visszaköltözés 2021.01.10-én elmarad

 

Tisztelt Szülők, Kollégisták!
A Kormány mai (2021.01.08.) döntése alapján a jelenléti oktatást nem indítják újra, előreláthatólag erre legkorábban 2021.02.01-én kerülhet sor. Emiatt a visszaköltözés 2021.01.10-én elmarad, a kollégium a 2020.11.11. óta megszokott módon működik.
Kérjük, kövessék nyomon a koronavírus miatti védelmi intézkedésről szóló híradásokat és figyeljék levelezésüket és honlapunkat a további információkért.

Vác, 2021. január 8.
Tumanné Horváth Judit
igazgató

Tájékoztató a jelenléti oktatás újraindítása előtti kollégiumi visszaköltözésről

Tisztelt Szülők, Kollégista Diákok!

A kormányzati nyilatkozatok szerint a személyes megjelenést igénylő tanítás várhatóan 2021. január 11-én indul újra. Amennyiben ez a dátum nem változik, a kollégiumba 2021. január 10. vasárnap 17 órától lehet visszaköltözni.

A visszaköltözéssel kapcsolatos tudnivalók:
- A kollégium épületébe csak a kollégista diákok és az ott dolgozók léphetnek be. Szülők, hozzátartozók csak a bejáratig kísérhetik a tanulókat.
- Érkezéskor beléptetési rend szerinti portai regisztráció.
- Leadott kulcsok átvétele a lakóépületek tanári szobáiban.
- Nyomatékosan kérjük, hogy a diákok csak a következő hétre szükséges személyes holmit és tanszereket hozzák magukkal.
- A kollégiumban a korábban megismert védelmi intézkedések továbbra is érvényben vannak (pl. maszkviselés)!
- Amennyiben a tanuló nem a fenti napon költözne vissza, kérjük, haladéktalanul jelezzék azt a csoportvezető nevelőtanárnak (amennyiben ez csak a hét végén derül ki, a központi e-mail címünkre is – bocskaikollegium@gmail.com).

Kérjük, ne feledkezzenek el az étkezés lemondásáról sem!
- Tájékoztatjuk Önöket, hogy a menzaügyintéző személye és az elérhetőségei változtak!
Ügyintéző: Kalácska Dénesné (Piroska)
Tel.: +36 30 197 2357
E-mail: ghvac.boronkay.etkezes@gmail.com
Személyes ügyintézés: Vác Város Gazdasági Hivatala Vác, Sziréna köz 7.Étkezés lemondása (a fenti elérhetőségeken): tárgynapot megelőző nap 09:30-ig, a hét első munkanapján: 07:30-ig.

Kérjük, kísérjék figyelemmel a védelmi intézkedésekkel kapcsolatos híradásokat és mielőtt a kollégiumba indulnának, tájékozódjanak honlapunkon, illetve levelezésükben az esetleges változásokról!

Vác, 2021. január 4.
Üdvözlettel: Tumanné Horváth Judit igazgató

Szállásigénylésről igazgatói levél

Tisztelt Szülők, Kollégista Diákok!

Igény esetén biztosítanunk kell a szállás lehetőségét azon kollégista diákok számára, akik tanulmányi kötelezettségeiket otthonukból nem tudják teljesíteni – ilyenek a szakmai gyakorlati órák, vizsgák.
Fenti igényüket a pontos nap(-ok) megjelölésével kérem az alábbi e-mail címen jelezni: tumann.peter@bocskaikollegium.hu

Igazgatói tájékoztató a 2020.11.10. kiköltözéssel kapcsolatban

A kormányzat döntésével összhangban (https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orban-viktor-bejelentese-varhato-legujabb-vedelmi-intezkedesekrola kollégium 2020.11.10. kedd 20 órakor bezár. Amennyiben az aznapi hazautazását valaki nem tudja megoldani, éjszakára a kollégiumban maradhat.  

A hiányzó tanulók és azok, akik az összes holmijuk hazaszállítását egy alkalommal nem tudják megoldani, hétfőtől-csütörtökig 8-18 óráig, péntekenként 8-16 óráig jöhetnek kipakolni, kulcsokat leadni. Kérjük érkezésüket előzetesen jelezni az alábbi telefonszámon: +36 27 317-938

Egy 24 éves sportoló elmesélte

élete legrosszabb félóráját a vlv.hu-nak adott interjújában.


Fotó: vacisport.hu

„Ezután életem legrosszabb félórája következett. Borzalmas fájdalmat éreztem a mellkasomban és a hátamban egyszerre, valamennyi levegővételnél, minden egyes mozdulatnál. Folyt rólam a víz, mint egy erős kondiedzés után és már beszélni sem tudtam. Sajnos az is bekövetkezett, hogy elkezdtem fulladni, semmilyen módon nem kaptam levegőt. Örök hála az ápolóknak, nővéreknek, akik villámgyorsan rendbe tettek, s elkezdték egy orrszondával adagolni belém az oxigént.”

A cikket itt lehet elolvasni: a vlv.hu oldalán.

"Ami egyet ér, az érhet minden embert!"
Seneca

Koronavírus intézkedési terv és házirend kiegészítés

Az alábbiak frissítve: 2020.09. hónapban, illetve 2020.10.05-én.

A VSZC Bocskai István Kollégium koronavírus miatti járványügyi készültség alatt alkalmazandó eljárásrendjéről Intézkedési terv_Bocskai 1. sz. módosítása (hatályos 2020.10.01-től visszavonásig),
a készültség ideje alatti időszakra vonatkozó Házirend kiegészítés "Házirend kiegészítés Covid" a címekre kattintva olvshatóak.
A dokumentumokban foglaltak szigorú betartását kérjük miden érintettől.

(A pdf állományok megnyitásához szükséges egy ingyenesen innen letölthető alkalmazás

Kiegészítés a beköltözéssel kapcsolatos információkhoz

 

Tisztelt Szülők, beköltözésre váró Diákok!

A 2020. augusztus 24-én honlapunkon közzétett, beköltözéssel kapcsolatos információkat az alábbiakkal egészítjük ki:

- Kérjük, lázas, hőemelkedéses állapotban senki ne induljon útnak!
- Minden nevelőtanár igyekezett a szobabeosztás elkészítésekor az egyéni igényeket figyelembe venni. Előfordulhat, hogy nem sikerül mindenki kérését érvényesíteni, ezért kérjük, a beköltözés során ilyen jellegű kérésekkel ne hátráltassák annak zökkenőmentességét. Amennyiben mód van rá, a tanév során igyekszünk az igényeknek megfelelő módosításokat elvégezni.

- A menza ügyintéző tájékoztatása szerint azok a tanulók, akik az elmúlt tanévben már kötöttek gyermekétkeztetési megállapodást Vác Város Gazdasági Hivatalával és nem voltak jogosultak térítési díj kedvezményre, nem kaptak kitöltendő dokumentumokat.

- A tanév folyamán az étkezéssel kapcsolatban kérjük, a lemondásokkal a menza ügyintézőhöz, észrevételeikkel Vác Város Gazdasági Hivatalához forduljanak.

- A járványügyi készültség miatt kiadott intézkedési tervnek megfelelően nyilatkozatot kérünk a diákok háziorvosának személyéről és elérhetőségeiről. A nyilatkozatot kitöltve kérjük a beköltözéskor a többi dokumentummal együtt leadni.

- Jelen helyzetben intézményünknek a megszokott rendtől eltérően kell működnie. Emiatt házirendünket kiegészítéssel módosítani volt szükséges.

Nevelőtanáraink legkésőbb a mai napon a fentieket elektronikus levélben is elküldik. A levélben a Gazdasági Hivatal elérhetőségeit, az említett nyilatkozatot és a házirend kiegészítés kivonatát mellékeljük.

Vác, 2020. augusztus 28.

Tumann Péter
igazgatóhelyettes

Beköltözés 2020.08.31.

Tisztelt Szülők, beköltözésre váró Kollégisták!

A felvételi határozatokkal kiküldött beköltözési tájékoztatótól eltérően a kollégiumba történő beköltözés 2020. augusztus 31. hétfőn 14 00 -19 00 óráig lehetséges.

A 18 00 órától tervezett szülői értekezlet elmarad.

Kérjük, a beköltöző diákokkal a nagyobb zsúfoltság elkerülése érdekében legfeljebb egy kísérő érkezzen.
Felsőbb évesek – ha lehetséges – kísérő nélkül jöjjenek.

Az épületben tanulócsoportonként egyszerre 4 kísérő tartózkodhat legfeljebb 15 perc időtartamban, a többiek a bejárat előtt várakozzanak. A beköltözés idején a kísérők viseljenek szájmaszkot és tartsanak legalább 1,5 méter védőtávolságot.

Kérjük továbbá, hogy a beköltözési idő csökkentése érdekében mindenki csak a legszükségesebb, egy hétre elégséges felszereléssel és hűteni való élelmiszerrel érkezzen, a többi holmit a hétvégéről történő visszaérkezések alkalmával, apránként hozzák be (nem zárható ki annak lehetősége, hogy a járványhelyzet romlása esetén ismét ideiglenesen ki kell költözni a kollégiumból). Biztonság kedvéért minden diák a hétre hozzon magával legalább két szájmaszkot és kézfertőtlenítő szert.

A szobabeosztással kapcsolatban keressék a nevelőtanáraikat előzetes egyeztetés céljából legkésőbb augusztus 26. szerda estig (a csoportvezető nevelőtanárok augusztus 25-én e-mailben felveszik a kapcsolatot a hozzájuk beosztott diákokkal).

Akik úgy gondolják, hogy jelen helyzetben nem tartják biztonságosnak a beköltözést, haladéktalanul értesítsék a kollégiumot szándékukról a megadott elérhetőségeinken.

Kérjük, kövessék nyomon a VSZC Bocskai István Kollégium honlapján /www.bocskaikollegium.hu/ az esetleges változásokat.

Vác, 2020. augusztus 24.

Tumann Péter
igazgatóhelyettes

Kollégiumi felvétel a 2020-2021. tanévre

A felvétel a 2020-2021. tanévre kollégiumunk „Felvételi eljárás rendje” c. dokumentumban foglaltaknak megfelelően zajlik (https://drive.google.com/file/d/1I5c3yNVlJT2jfI9dHlOMUHyrHp9P5sCj/view).

A rendkívüli járványügyi helyzet miatt, a jelentkezések beadásánál eltekintünk a személyes megjelenéstől, az alábbiak szerint kérjük eljuttatni részünkre:

- Váci székhelyű iskolában jogviszonnyal rendelkezők:
1. Ha a 2019-2020. tanévben kollégista volt kollégiumunkban: az elektronikusan kitöltött felvételi jelentkezési lapot küldje a tumann.peter@bocskaikollegium.hu e-mail címre.  Határidő: június 15.
2. Leendő kilencedikesek és azok a felsőbb évfolyamosok, akik a 2019-2020. tanévben nem voltak kollégisták kollégiumunkban: iskolájukba történő beiratkozást követően az 1. pontban leírtak szerint. Határidő: június 30.
3. Az érettségi utáni, nappali rendszerű szakképzésben résztvevők az iskolai beiratkozást követően az 1. pontban leírtak szerint. Határidő: folyamatos.

- A nem váci székhelyű iskolába járók („régi” és új jelentkezők is!): az 1. pont szerint járjanak el.
Amennyiben a váci székhelyű iskolákban jogviszonyban álló tanulók számára az elhelyezés  biztosított, akkor az ő felvételükre is sor kerülhet. Határidő: június 30.

A felvételi kérelem nyomtatvány (Felvételi kérelem 2020. 06. 04..doc) az alábbi linken található:
https://drive.google.com/file/d/1SncITXlo5qsHjdnDrZK1f9Yrp_jPzIj0/view?usp=sharing

A beérkezett felvételi kérelmek elbírálása után a felvételi határozatokról 2020. július közepéig értesítjük a jelentkezőket.

Vác, 2020. május 19.

Tumann Péter
tagintézmény-vezető helyettes

Oldalak