A térítési díjról

A térítési díj megállapítása és befizetése

Vác Város Önkormányzata Gazdasági Hivatala a tanulók részére tanítási napokon törvényi előírás szerint napi ötszöri étkezést (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora) biztosít.
Minden kollégista a részére megállapított összegű kollégiumi térítési díjat fizeti. A térítési díj összegét Vác Város Gazdasági Hivatala állapítja meg a hatályos jogszabályok alapján.

A szülő nyilatkozik arról, hogy a családban hány eltartott gyermek van. Három vagy több eltartott gyermek esetén jár a kedvezmény, valamint akkor, ha a tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy tartósan beteg.
A tanuló térítési díját csökkenteni az aktuális rendeletek figyelembevételével, a megfelelő igazolások, határozatok benyújtásával lehet.

100%-os napi térítési díj összege: 999Ft/nap (napi ötszöri étkezés)
A havi térítési díj mértéke a kollégiumban töltött napok számától függ.

Befizetésének határidejéről és módjáról a Gazdasági Hivatal rendelkezik.

Frissítve (2018.10.15.)